DISCLAMIER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Meldaro, zoals deze beschikbaar is gesteld door Meldaro. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

 

GARANTIE OP JUISTHEID

 

Meldaro streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meldaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wizigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Meldaro op deze pagina.

 

 

VOOR EEN ERKENDE PROFESSIONAL HOEF JE ECHT NIET VER TE ZOEKEN