MELDARO - VOOR ELK ICT PROBLEEM EEN OPLOSSING

DESKUNDIG, ZORGVULDIG EN PUNCTUEEL

STAGE BIJ MELDARO

Meldaro is als leerbedrijf gecertificeerd

Het valt tegenwoordig niet mee om een stageplek te vinden bij een bedrijf. Veel organisaties zijn de laatste jaren gestopt met het begeleiden van stagiaires om verschillende redenen. De voornaamste reden hiervan is nog altijd de nawee van de jarenlange zware recessie die Europa in zijn greep hield. Door deze recessie was er veel minder geld beschikbaar met als gevolg grootschalige interne ontslaggolven. Hierdoor was er ook minder personeel en geld beschikbaar om studenten te begeleiden.

 

Slechte ervaringen met eerdere stagiaires zijn ook een reden voor bedrijven om te stoppen met een internship. Het is nu eenmaal een feit dat er regelmatig leerlingen zijn wiens inzet onder de maat is, anders gezegd, ze gooien er met de pet naar. Een bedrijf investeert wel in de student, maar de student presteert niet naar verwachting. Hier knappen, niet onterecht, genoeg bedrijven fors op af. Zo'n student heeft het dan niet alleen voor zichzelf verpest, maar ook voor andere studenten die naarstig op zoek zijn naar een stageplaats.

 

Gelukkig behoort Meldaro nog steeds tot de groep bedrijven die wel stageplekken beschikbaar stelt. Wij begrijpen heel goed hoe belangrijk het is dat je naast je theoretische kennis ook ervaring opbouwt op de werkvloer. Daarom begeleiden we je en helpen we je graag tijdens je stage. Wij beseffen als geen ander dat een stuk praktische ervaring onmisbaar is voor het behalen van je diploma. Voorwaarde is dan wel dat je bereidt bent om je voor de volle 100% in te zetten.

 

Wat kun je van ons verwachten?

Nadat wij jouw aanvraag voor een stageplek in ontvangst hebben genomen zullen wij je uitnodigen voor een gesprek. Aan de hand van dat gesprek en de daarin door jouw aan ons getoonde motivatie zullen wij bepalen of je in aanmerking komt voor een stageplaats.

 

Wanneer Meldaro jou een stageplek toewijst zul je intensief worden begeleidt gedurende je stagetijd. We verwachten dan wel van je dat je op tijd op het werk verschijnt en dat je al je werk op tijd inlevert. Daartegenover staat dat je een leuke en vooral leerzame tijd tegemoet kunt zien binnen ons bedrijf.

 

Ben je na het lezen hiervan geïnteresseerd in een stageplaats bij Meldaro? Stuur ons dan een email met je cv en een korte toelichting toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR EEN ERKENDE PROFESSIONAL HOEF JE ECHT NIET VER TE ZOEKEN